PT Training
ReadyPlanet.com


7days


PT Training

What is PT?
โปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะบุคคล

เมื่อคุณเลือกเข้าโปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะบุคคลกับนาวส์ ฟิตเนส คุณจะได้รับการออกแบบโปรแกรม
จากครูฝึกมืออาชีพเพื่อคุณโดยเฉพาะ โดยคำนวณจากโครงสร้าง สรีระ อายุ หรือผลลัพธ์ที่คุณต้องการเพื่อให้คุณ 
บรรลุเป้าหมาย ตามระยะเวลาอันรวดเร็ว และปลอดภัย


ครที่ควรเข้าโปรแกรมนี้

1.ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ ทักษะ การออกกำลังกายอย่างถูกต้อง
2.ผู้ที่มีเป้าหมายชัดเจน เช่น ลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วน สร้างกล้ามเนื้อ
  ปรับแต่งกล้ามเนื้อให้ชัดเจนสวยงาม
รักษาสุขภาพ หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในชีวิตประจำวัน
   เสริมสร้างความแข็งแรง
3.ผู้มีปัญหาสุขภาพ หรือหมอแนะนำให้มาออกกำลังกาย
4.ผู้ที่ต้องการเพิ่มความท้าทายให้กับตัวเองกับกิจกรรม PT อันหลากหลาย
5.ผู้ที่ตัองการพาร์ทเนอร์ ควบคุมการออกกำลังกายอย่างใกล้ชิด เนื่องจากไม่ประสบความสำเร็จในการออกกำลังกายด้วยตัวเอง


โปรแกรม PT ที่่นาวส์ ฟิตเนส
1.weight training, weight loss
2.Body Building
3.Friming/Toning
4.TRX
5.Kick Fit
6.Yoga

สนใจรรับคำปรึกษาจากเทรนเนอร์
กรอกข้อมูลด้านล่างได้เลยค่ะ

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด