Thonburi Express

ชื่อโครงการ  Thonburi Express 
ที่อยู่  BIG C สาขาราษฎร์บูรณะ 
รายละเอียดโครงการ ฟิตเนสขนาดเล็กที่เปิดในห้างฯ สำหรับสมาชิกที่ไม่ค่อยมีเวลามากในการออกกำลังกาย แต่ได้ผลเท่าการเข้าฟิตเนสขนาดใหญ่ ภายในเวลาอันสั้น
ปีที่ก่อตั้ง  2011 
ปีที่เข้าร่วมกับ  Fitness Group  2011
Fitness Group รับผิดชอบในเรื่อง เป็นที่ปรึกษาให้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ วางผังพื้นที่ คัดสรรอุปกรณ์ และบุคลากร วางระบบบริหารงานทั้งหมดจนเปิดคลับได้