Mind & Body

ชื่อโครงการ มายด์ แอนด์ บอดี้
ที่อยู่ บางบอน
รายละเอียดโครงการ เป็นฟิตเนสขนาดเล็ก เน้นการให้บริการ เป็นรายครั้งและส่วนตัว 
ปีที่ก่อตั้ง  2009
ปีที่เข้าร่วมกับ  Fitness Group  2009
Fitness Group รับผิดชอบในเรื่อง เป็นที่ปรึกษาให้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ วางผังพื้นที่ คัดสรรอุปกรณ์ และบุคลากร วางระบบบริหารงานทั้งหมดจนเปิดคลับได้