Lake View Sport Club

ชื่อโครงการ Lake View Sport Club
ที่อยู่ หน้าโครงการหมู่บ้าน Blue Lagoon ประเวศ-บางนา 
รายละเอียดโครงการ  สปอร์ตคลับครบวงจร พร้อมสระว่ายน้ำ
ปีที่ก่อตั้ง  2010
ปีที่เข้าร่วมกับ  Fitness Group  2010-2011
Fitness Group รับผิดชอบในเรื่อง เป็นที่ปรึกษาให้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ วางผังพื้นที่ คัดสรรอุปกรณ์ และบุคลากร วางระบบบริหารงานทั้งหมดจนเปิดคลับได้