FITNESS CONSULTANT

ให้บริการรับปรึกษาธุรกิจฟิตเนส รวมทั้งออกแบบตกแต่ง จัดหาอุปกรณ์ และบุคคลากรให้กับผู้ประกอบการฟิตเนส เจ้าใหม่ๆ ที่เล็งเห็นโอกาสในตลาดสุขภาพ มากกว่า 20 แบรนด์ในเมืองไทย รวมทั้งฟิตเนสตามสถานศึกษา และคอนโด ภายใต้แบรนด์ ฟิตเนส กรุ๊ป 

เนื่องจาก ณ วันนี้ ตลาดฟิตเนส เป็นตลาดที่เติบโตเร็วและแข่งขันสูง ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจเข้ามาลงทุนในตลาดนี้มีเป็นจำนวนมาก การลงทุนโดยการทดลองผิดทดลองถูกก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อต้นทุน และเวลาที่อาจสูญเสียไปโดยไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ อีกทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว ไม่ว่าจะเดป็นขาดทุนอย่างรวดเร็ว, ขาดพนักงานกระทันหัน , ไม่สามารถรักษาสมาชิกๆไว้ได้ หรือถูกฟ้องร้องจากผู้บริโภค 

บริษัทฟิตเนส กรุ๊ป จึงเล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการด้านที่ปรึกษาควบคู่ไปกับการจัดหาบุคลากร, อุปกรณ์ และการออกแบบสถานที่ เพื่อร่วมวางแผนและพัฒนาแบรนด์ของลูกค้าให้ไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม ตรงตามความต้องการของตลาด ได้ผลลัพท์ที่ตอบโจทย์ มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน 

ขอบเขตการให้บริการด้านที่ปรึกษาของเรามีดังนี้ 
1.    ประเมินความเป็นไปได้ของ สถานที่ตั้งในการทำธุรกิจฟิตเนส ควรหรือไม่ควรเปิดกิจการ 
2.    แนะนำ และจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับคอนเซปท์ฟิตเนสของคุณ 
3.    วางผังออกแบบร่วมไปกับลูกค้า เพื่อให้ใช้พื้นที่ได้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4.    จัดหา อบรมบุคลากรแผนกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานต้อนรับ, พนักงานขาย, ครูฝึก, ครุฝึกสอนคลาสต่างๆ รวมไปถึงฝ่ายแอดมิน 
5.    โปรแกรมจัดการบริหารสมาชิกฟิตเนสอย่างมืออาชีพ 
6.    จัดหาทีมซ่อมบำรุงให้ 
7.    วางแผนเรื่องการจัดกิจกรรมในคลับเป็นไตรมาศ เพื่อการรักษาสมาชิกไว้ระยะยาว

ขอใบเสนอราคา

 ติดต่อเรา
NOW'S FITNESS โทรศัพท์ 02-332-5683, 083-197-9995
726 ถนนอ่อนนุช สวนหลวง กทม 10250

แชท 1 ต่อ 1 ได้ที่นี่